Fiske Höga Kusten, Lappudden

Fiske Höga Kusten, Lappudden

Fiskeblogg för Lappudden, Höga Kustens Konferens & Friluftscenter

Vårt färetag AGMA Forntid & Äventyr arrangerar fisketurer från insjö till kust. Vi samarbetar med flera entreprenörer och kan därför erbjuda ett brett utbud av fiskeäventyr. Vår bas är Lappudden i Nordingrå, hjärtat av Världsarvet Höga Kusten. Vi kommer kontinuerligt att lägga ut berättelser och bilder från våra fiskeäventyr i Höga Kusten.

070-625 07 83

info@lappudden.se

Gäddfiske Höga Kusten

FiskeberättelserPosted by Agne Thu, July 26, 2012 21:53:53

En glad fiskare, hans första fångade gäddan 9 kg, hur ska detta fortsätta!

Foto Agne Säterberg

AGMA Forntid & Äventyr AB

www.destinationhogakusten.com

  • Comments(0)//fiske.lappudden.se/#post61

Pike Challenge!

FiskeberättelserPosted by Agne Tue, June 12, 2012 23:24:02

Måste få grattulera Johan Pettersson till vinsten 2012 i Pike Challenge, gäddfisketävlingen som arrangeras varje år i Örnsköldsvik och som bara blir poppulärare för varje år!

/Agne Säterberg

AGMA Forntid & Äventyr AB

  • Comments(0)//fiske.lappudden.se/#post60

Fiskeresa till Ljungandalen

FiskeberättelserPosted by Agne Tue, June 12, 2012 23:08:42

Grymt gäddfiske och fint väder blev ett lyckat fiskeäventyr!

Foto Agne Säterberg

AGMA Forntid & Äventyr AB

www.destinationhogakusten.com

  • Comments(0)//fiske.lappudden.se/#post59

Gäddfiske

FiskeberättelserPosted by Agne Wed, April 11, 2012 20:29:04

Området kring Snoderån som ska restaureras till en översvämningsvåtmark. Foto: Gunnar Britse

Ny stor gäddfabrik

En ny stor våtmark designad för gäddlek planeras på Gotland. Arbetet sker inom Sportfiskarnas rovfiskprojekt.

På initiativ från Sportfiskarna har planeringen för en stor våtmark nu påbörjats inom Snoderåns avrinningsområde på Gotland. Om hela det område som är tillgängligt för att anlägga en våtmark tas i anspråk kommer ca 9 ha mark inom ett par år förhoppningsvis ha förvandlats från åker till en våtmark designad och optimerad för gäddlek.

Snoderåns avrinningsområde är Gotlands näst största och våtmarken som nu planeras kommer få ett strategiskt läge ca 2 km uppströms havet. Läget innebär att våtmarken förutom att förbättra fiskproduktionen också kommer fungera som en värdefull fälla för näringsämnen från högbelastade jordbruksområden uppströms våtmarken.

Konsulter från Ekologgruppen arbetar under året tillsammans med Sportfiskarna och markägaren med en projektering av våtmarken som en förberedelse för en ansökan om tillstånd hos Mark- och Miljödomstolen.

  • Comments(0)//fiske.lappudden.se/#post58

Catch and release vid angelfiske!

FiskeberättelserPosted by Agne Fri, March 30, 2012 15:48:07

Angeltävling där gäddorna sparas
Nu ska angelgäddorna tillbaka i sjön.
Ede-Boda fiskevårdsområdet är först ut med att köra ”catch and release” vid den stora angeltävlingen om ett par veckor.

– Det här ligger i tiden nu, vi kan inte bara dra upp en massa fisk som vi sedan slänger bort, säger Janne Bäckström i tävlingsledningen.

Släpper tillbaka. Vid den stora angeltävlingen om ett par veckor kommer Ede-Boda fiskevårdsområde att köra ”catch and release”. ”Det här ligger i tiden nu, vi kan inte bara dra upp en massa fisk som vi sedan slänger bort”, säger Janne Bäckström i tävlingsledningen.Foto: Arkiv/ Marie ÖbergFoto: Marie Öberg

Catch and release är ett vedertaget begrepp inom sportfisket.

Enkelt beskrivet går det ut på att man tar upp fisken, eventuellt vägs den och sedan släpps den tillbaka i vattnet igen.

Nu har metoden även nått vinterfisket och Ede-Boda fiskevårdsområde går i bräschen för fiskemetoden.

Om bara ett par veckor arrangeras den stora angeltävlingen på Edebosjön, Viskan, och då blir det premiär.

Tillbaka i vattnet – efter vägning

Alla gäddor som dras upp ska genast tillbaka i vattnet – men självklart ska de vägas först.

– Det här ligger i tiden och jag har funderat ett par år på detta nu. Många har reagerat på att det kasseras så stora mängder fisk och själv tycker jag det är slöseri med fisken, säger Janne Bäckström.

Vid de stora angeltävlingarna kan det vara uppemot 100 kilo gädda som bara slängs bort.

– Tänk om man hade möjlighet att sälja fisken som dras upp vidare ut i Europa. Tyvärr finns det lagar som sätter stopp för sådant, säger Janne Bäckström.

Skitfisk i Norrland – guld i Tyskland

För oss här i Norrland är gädda något av en skitfisk, är men för Tyskar och Holländare gäddfisket snudd på mer attraktivt än lax.

– Vi ser ju en fortsättning inom turismen i och med detta. Vi behåller fisken i sjön och kan lansera ett bra sommarfiske också. Vi är blinda för det här med gädda, vi ser inte värdet i fisken, säger Janne.

– Alla jag pratat med om detta har varit positiva.

Hur kommer det gå till då?

– Som tidigare så måste fisken vara levande när vi kommer ut till laget, vi tar med den in för vägning i en påse och sedan lägger vi den i en vattenbalja och fraktar ut den till ett speciellt hål där vi släpper tillbaka all fisk.

Som det ser ut nu har tävlingsledningen bara ett problem att brottas mot – vädret. Så mycket varmare än det är nu får det inte bli om tävlingen ska gå att genomföra.

– Sist jag gjorde en mätning var kärnisen 55 centimeter och så länge det är kallt på nätterna är det ingen fara, säger Janne som är helt inställd på att tävlingen ska genomföras.

7 april bjuder man även in till pimpeltävling på Edebosjön och även då kommer man att tillämpa catch and release.

  • Comments(1)//fiske.lappudden.se/#post57

Önskegäddan 2012

FiskeberättelserPosted by Agne Fri, March 30, 2012 11:37:32

Önskegäddan

CATCH AND RELEASE

Önskegäddan 2012 08 25

Önskegäddan är en C&R gäddfisketävling som går av stapeln den 25/8 i Önskasjön, utanför Trehörningsjö.

2008 var det första året som Önskegäddan genomfördes & vi ökar sakta men säkert antalet lag.

2012 har vi några ändringar, till det bättre hoppas vi.

Vi utgår från en annan vik av Önskasjön, Ekorrviken. Hur man tar sig dit kommer att beskrivas sedan.

Där finns husvagnsplatser, en naturlig sjösättningsplats som även tar lite större båtar.

Vi kommer att ha en PUB kväll i samma vik efter tävlingen, så att man kan prata fiske, grilla & dricka lite gott under tak. Mer info om detta senare i sommar.

Största gäddan tar hem ett kontantpris & äran att få med sig vandringspriset hem.

High Coast Fishing och AGMA forntid & äventyr AB

hälsar er alla varmt välkomna till ett fiskeäventyr i Önskasjöns djupa vatten.

PROGRAM

Lördag 25/8

07.30 – 08.45 Anmälan, kontant betalning & inskrivning på plats, EKORRVIKEN.

Anmälan till tävlingsledningen senast kl. 08.45. Fångstjournal & mätsticka hämtas ut.

08.45 Obligatorisk samling för samtliga lag för genomgång av regler & vad som kommer att hända under denna tävlingsdag.

09.00 Tävlingen startar. Alla tävlande utgår från EKORRVIKEN.

18.00 Tävlingen avslutas i EKORRVIKEN. Insamling av fångstjournal & kamera.

Ca 19.00 Prisutdelning & lotteridragning på Pub Ek Orren.

Grillning, lite stärrt & skrönor samt musik på Pub Ek Orren in till småtimmarna.

Grillar kommer att finnas uppställda vid Pub Ek Orren för grillning av egen mat på kvällen.

TÄVLINGSREGLER

Fisketävlingen går ut på att fånga den längsta gäddan, vikten räknas inte in, men om möjlighet ges att väga, så gör det.

Tävlingen är en lagtävling om max 3 pers/lag. Varje tävlande får använda ett aktivt spö. Gäddan måste fångas med spö, något annat är ej tillåtet.

Samtliga fiskemetoder (Spinn, fluga, trolling, jerk m.m.) är tillåtna, så länge de följer rådande fiskebestämmelser.

OBS !!!Levande/dött bete från andra sjöar är EJ tillåtet!!! OBS!!!

Område

Allt tävlande utgår från EKORRVIKEN, fiske av hela sjön. Utan båt sker fisket endast i Ekorrviken (sträckningen Sven Jons skatan (”Alfons” stuga) till Skatan).

Fångst

Den längsta gäddan som kan uppvisas på en bild vinner hela prissumman.

Återutsättning skall ske snabbast möjligt för att minimera skador på fisken.

Ingen gädda får behållas. ALL gädda SKALL returneras levande.

Fångas något annat än gädda, följs rådande fiskebestämmelser.

Organisation

Vid ankomst, betalas avgiften kontant samt hämtas en fångstjournal & en mätsticka ut vid sekretariatet innan tävlingen börjar.

Mätning & bedömning

För att godkänna gäddan måste kortet ni tar innehålla gädda, mätbrädan & att man kan avläsa måttet mitt på stjärtfenan samt att fångstjournalen stämmer.

Skriv ner fångstman, tid, plats, bete och längd i fångstjournalen på samtliga gäddor som fångas.

Vid eventuell oavgjord slutställning kommer vinnaren bli den som först fick sin största gädda.

Fotografierna kommer att bli matchade med fångstrapporten.

Vid tävlingens slut tar ansvarig för laget med sin kamera & anmäler sig till tävlingsledningen.

Kl.18.00 slutar tävlingen & anländer man efter denna tid utan giltigt skäl godkänns inte fångsten i tävlingen.

Alla tveksamma kort kommer att diskvalificeras.

Protester

Eventuella protester skall vara tävlingsledningen tillhanda skriftligen senast 1 timme efter avslutad avräkning. Tävlingsledningen samråder och meddelar sitt utslag. Detta beslut är definitivt & kan inte överklagas.

Säkerhet

Arrangören står ej som ansvarig vid eventuella dödsfall, olyckor eller skador. Det är upp till den tävlande att ansvara för egen försäkring. För allas säkerhet rekommenderar vi deltagarna att använda flytväst och att ej nyttja alkohol i båtarna.

Övrigt

Samtliga tävlande är skyldiga att kunna tävlingsreglerna.

Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att ändra/korrigera tävlingsreglerna innan tävlingens start.

High Coast Fishing anhåller sig rätten att använda deltagarnas fångstbilder för eget bruk.

Vid mätning och tillbakasättning

Ta upp den med håv, hand eller boga grip. Huggkrok får ej användas.

Kroka lös och lägg gäddan på en mätsticka med underkäken mot övre kanten av stickan samt se till att de streckade måtten syns på mitten av stjärtfenan. Ta ett kort så att hela gäddan och mätstickan syns. (Visas praktiskt på genomgången.)

Tillbakasättning;

Greppa den om stjärtfenan, sätt ner den i vattnet, om kampen har varit lång så kan man behöva gunga den lätt fram och tillbaka tills den kan simma iväg av egen kraft.

Återutsättning skall ske snabbast möjligt för att minimera skador på fisken.

ANMÄLAN

Anmälan sker helst via e-mail eller telefonkontakt. Betalning sker på plats, KONTANT. Tävlingsavgiften är på 600 :-/lag.

Vid anmälan via mail skriv Önskegäddan som rubrik sedan namn på lagmedlemmar, telefonnummer & adress till kontaktperson & ev. lagnamn.

Anmälan är bindande efter vecka 33 & en avgift på 300 kr kommer senare att debiteras om man inte anländer utan giltigt skäl.

OBS! Färre än 5 lag anmälda, ställs tävlingen in och berörda lag meddelas och ev. avgifter betalas tillbaka.

PRIS

Kontantpris.

50% av avgifterna går till vinstpotten= ju fler lag = mer i potten.

Det lag som fångar den största gäddan vinner hela potten.

Ett fint pris för totallängden på lagets 3 längsta gäddor, inget minimimått.

Ev. vinstskatt betalas av vinnarna.

BONUSVINSTER:

Blir en överraskning, även för arrangören.

LOTTERI:

Utlottning av ett ekolod + en massa annat. (Glöm inte kontanter) ;)

ALLMÄN INFORMATION

Boende & Mat

Husvagnsplatser finns i Ekorrviken. Utan el.

Hyra av gäststugor, 6 (9) platser, Ekorrviken.

Hyra av kåta, (tar 15 personer).

Möjlighet till tältning och övernattning i vindskydd.

Kontakta Urban Gulliksson, tfn. 070-2425111

Kerstins udde är en 3-stjärnig camping & stugby i Trehörningsjö (ca 2 mil från Önskasjön).

Vildmarkscamping på husvagnsparkeringen i Nordsjöviken i mån av plats. Först till kvarn. I Nordsjöviken finns tillgång till rent vatten från en källa.

Hyra av Bom-Olles stuga, Nordsjöviken. Kontakta Jonas Edlund, tfn. 070-211 06 53

Mat under dagen ordnar man själv, det finns fina vindskydd med eldplatser runt sjön som ger en möjlighet till lite bensträckning.

Båtar och sjösättning

Egen båt rekommenderas då endast ett fåtal båtar finns att hyra (först till kvarn).

Naturlig isättningsplats finns i Ekorrviken.

Byggd båtramp av betong finns i Nordsjöviken.

Hyra av båt, Önskasjöns FVO, kontakta Jonas Edlund, tfn. 070-211 06 53.

Kerstins Udde har elmotorer och flytvästar att hyra ut. Kontakta Kerstins Udde.

KONTAKT

Tävlingsledningen/frågor

Urban Gulliksson Tfn. 070 -242 51 11

Anmälan & Frågor
highcoastfishing@o-vik.com

Info på följande hemsidor

www.onskasjon.se

www.destinationhogakusten.com

www.sportfiskefrossa.se

http://www.ornskoldsvik.se/Turism/Startsida/Evenemang/Evenemangskalender

Gäststugor, Kåta Ekorrviken

Urban Gulliksson, 070-2425111

Hyra av båt, Bom-Olles stuga, Önskasjöns FVO

Jonas Edlund Tfn 070-211 06 53

Boende & hyra av elmotorer, flytvästar

Kerstins Udde, 0662-204 05

LADDA NER HELA PROGRAMMET FÖR 2012 HÄR!

http://www.youtube.com/watch?v=8gWRMHk58Sw

Lappuddens Fiskeblogg

Destination Höga Kusten

AGMA Forntid & Äventyr AB

Vallenvägen 15

870 30 Nordingrå

Tel: 070-625 07 83 eller 070-286 43 05

info@destinationhogakusten.com

www.destinationhogakusten.com

/Agne Säterberg

  • Comments(0)//fiske.lappudden.se/#post56

Blivande storfiskare i Höga Kusten

FiskeberättelserPosted by Agne Sat, March 17, 2012 21:22:07

Foto Agne Säterberg

AGMA Forntid & Äventyr AB

Destination Höga Kusten

www.destinationhogakusten.com

  • Comments(0)//fiske.lappudden.se/#post55

Sportfiskeklubb tjuvfiskar på Vågsfjärden i Nordingrå!

FiskeberättelserPosted by Agne Sun, February 26, 2012 22:13:09

Det är inte bara lettländare som arrangerar fiske på Vågsfjärden, SPORTFISKEKLUBBEN HÖGA KUSTEN genoförde den 26 februari 2012 ännu en fisketävling på Vågsfjärden utan tillstånd. Som sportfiskeklubb borde man veta bättre vilka regler som gäller, Vågsfjärden är fortfarande inget fiskevårdsområde. Nordingrås sjöar utnyttjas av Sportfiskeklubben Höga Kusten på ett olagligt sätt viket nu många har uppmärksammat!

  • Comments(3)//fiske.lappudden.se/#post54
« PreviousNext »